HBO-ICT procesoptimalisatie

  • Comakership
  • Amsterdam

Site Boxx

Deelopdracht 1
Deelopdracht 1 bestaat uit het onderzoeken van het proces voor de uitgifte van laptops aan nieuwe of
bestaande medewerkers. Hiervoor bestaat er al een personeelshandboek en wordt een contract
getekend door de nieuwe medewerker van Boxx.
Het gaat om alle technische apparatuur, relevante voorbeelden hiervan zijn: smartphones, mobielen,
NFC-toegang chips om het gebouw te betreden, en de Track en Trace. Daarnaast wordt er toegang aan
de beschikbare software toegekend. Uiteindelijk is het doe bedoeling dat de gehele organisatie wordt
gefaciliteerd door HR, zodat medewerkers 24/7 gebruik kunnen maken van de benodigde ICT-middelen.

Deelopdracht 2
Als student wordt de rol als notulist opgenomen (als onderdeel van het onderzoek), waar deelgenomen
zal worden aan de bouwplanning vergaderingen. Drie medewerkers zijn hier belangrijke stakeholders:
de manager Bouw, de Project-Controller, en een team vertegenwoordiger.
De bestaande data die binnen het bedrijf wordt gebruikt (contracten, documenten, meta data, etc.) is
momenteel onvoldoende gedigitaliseerd. Er zijn bijvoorbeeld 14 panden, een pandenhandboek, info
over elk van de gebouwen (blauwdrukken, groottes, verzekeringen, contracten, risico’s, procedures) die
niet of niet volledig zijn gedigitaliseerd. Voorbeelden van vragen die gesteld werden, waren als volgt:
• Hoe snel is de brandweer erbij?
• Hoe snel wordt een brand gemeld?

Deelopdracht 3
Deelopdracht 3 bestaat uit het in kaart brengen van alle IT-projecten. Een portfolio wordt opgebouwd,
waar de Project-Controller Douwe een belangrijke stakeholder zal zijn. Ruud ondersteunt Douwe hierin
ook. Marcel is de IT-manager, en zal hier ook een belangrijk rol in spelen. Zaken zoals het onderscheiden
en duidelijk maken wie bepaalde kosten heeft geaccordeerd, zullen hier van belang zijn.

Deelopdracht 4
Bij de volgende vergaderingen: Beheer (tot nu toe genaamd Facilities), Project, Bouwen, Beheer,
manager + Project-Controller zal er een ontlasting van werk zijn. Met Melissa zullen notulen van de
huidige projecten in kaart gebracht worden.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar sollicitatie@boxx.nl