Afstudeeropdracht Bedrijfskunde procesinnovatie bij Gemeente Dronten | Innovatietraineeship

  • Afstudeeropdracht
  • Dronten

Site Gemeente Dronten

Werk mee aan de Digitale Transformatie van afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV)

De gemeente Dronten is een gemeente met lef. Een betrekkelijk jonge gemeente met een tastbare geschiedenis van pioniers die de ruimte nemen. Die traditie omarmen zij van harte en nemen ze mee in hun werkwijze.

Digitalisering, automatisering en kunstmatige intelligentie veranderen de wereld, zeker binnen Documentaire Informatie Voorziening (DIV). Dit vraagt een visie op de toekomst van onze documentaire informatievoorziening en de regierol die DIV daarin dient in te nemen.

In het programmaplan Digitale Transformatie legt de Gemeente Dronten de komende twee jaar met voorzieningen (zoals een vernieuwd zaaksysteem en DMS, een centrale zoekmachine en het toepassen van robotica) een toekomstbestendige basis voor het volledig digitaal en zoveel mogelijk datagedreven werken.

Voor de medewerkers en jou als afstudeerder betekent dit een periode van kansen en verandering! Voorheen was de gedachte dat iedereen alle documenten als zaak in een zaaksysteem / DMS zou opslaan en dat DIV het informatiebeheer hierop uitvoert (ontsluiten, archiveren, overbrengen, vernietigen).

De nieuwe gedachte is dat de opslaglocatie in zowel een zaaksysteem- als een vakapplicatie mag plaatsvinden en dat het informatiebeheer daar op de juiste wijze moet plaatsvinden.

Voor DIV betekent dit dat het digitale informatiebeheer dus ook buiten het zaaksysteem en DMS goed ingericht moet worden en dat er nog meer focus op digitaal beheer en overbrenging (m.b.v. het toekomstige e-depot) moet komen.

Dit vraagt aanpassingen van DIV qua:

Werkzaamheden: informatiebeheer in meerdere applicaties;
Positionering in de organisatie: meer decentraal, om het informatiebeheer bij de bron uit te voeren;
Samenwerking: het voormalige documentenbeheer wordt steeds meer informatiebeheer, waarmee de noodzaak tot intensievere samenwerking tussen DIV en ICT evident is.
Vraagstuk:

Wat betekenen de ontwikkelingen voor de rol van DIV?
Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat de toenemende hoeveelheid digitale informatie goed wordt beheerd? Dat alles juist in het systeem staat geregistreerd, dat dossiers compleet zijn en informatie makkelijk vindbaar is voor iedereen in de organisatie?
En ook omtrent de informatie die wordt uitgewisseld met externe partijen: Hoe kunnen de gegevens die zich in deze informatiestromen bevinden, worden bewaard, beheerd en vernietigd volgens de geldende wet- en regelgeving.

De stip aan de horizon staat, maar hierbij kunnen wij jouw frisse blik gebruiken. Voor de verdere uitwerking van een projectmatige aanpak. En daarmee DIV laten doorontwikkelen naar een professioneel daadkrachtig team, welke decentraal in de organisatie opereert.

Profiel student:

Analytisch sterk, je kan goed complexe processen doorgronden
Ownership t.a.v. opdracht
Commucatief sterk
Empathisch vermogen
Teamspeler, je moet veel met collega’s overleggen;
Zelfstandig in staat zijn onderzoek te doen en processen te visualiseren;
Kunnen presenteren en rapporteren (verslaglegging)
Uiteraard wordt de student deskundig begeleid door een team enthousiaste collega’s. We willen samen met jou op naar DIV 22. Voor vragen over de opdracht kun je contact opnemen met Jacques Heemstra (06 – 44515329). Meer informatie over de Gemeente Dronten kan je vinden op https://www.dronten.nl/bestuur-organisatie/

De voorkeur gaat uit naar een bedrijfskunde student en een HBO-ICT BIM student. Jullie gaan samen aan de slag, maar krijgen elk een eigen opdracht binnen het onderzoek. Uiteraard afgestemd op jouw studierichting.

Wat houdt afstuderen NEXT LEVEL innovatietraineeship in?
Je doet onderzoek bij de Gemeente Dronten, eerst als afstudeerder en vervolgens, na het behalen van je diploma, als trainee in dienst van de organisatie. Windesheim begeleidt de student/trainee bij het onderzoek en het toepassen van de onderzoekresultaten. En verzorgt het traineeprogramma, zodra de ex-student werkzaam is bij de Gemeente Dronten.

Tijdens de gehele periode van 1,5 jaar word je samen met de andere trainees opgeleid in soft en hard skills. Zo ontwikkel je als trainee de skills die in je loopbaan van belang zijn, zoals ondernemerschaps-, innovatie- en managementvaardigheden.

Jouw afstudeerperiode start in februari 2022. Aansluitend neemt de Gemeente je in dienst voor 1 jaar (uiteraard bij wederzijds akkoord). En blijf je je door ontwikkelen met je HBO-diploma op zak. Aanvullende informatie over het afstuderen NEXT LEVEL innovatietraineeship kan je vinden op onze Sharepoint site.

Solliciteren:
Wil je in aanmerking komen voor deze opdracht binnen het NEXT LEVEL afstuderen.  Stuur dan:

Jouw CV
motivatie (m.b.t. opdracht én traineeship)
stageverslag uit jaar 3 (deze behandelen we vertrouwelijk)
naar Mira Benes (m.benes@windesheim.nl). Voor vragen kan je haar mailen of bellen (088-4697502).

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar m.benes@windesheim.nl