Doorontwikkeling webformulier vergunningaanvragen

Site Genetics B.V.

Genetics maakt software voor de overheid, specifiek voor VTH

Opdracht toepasbare regels (Software Engineering)

Genetics ontwikkelt software voor de overheid. Specifiek voor de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Begin volgend jaar wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht waardoor allerlei regelgeving gaat veranderen. Ook komt er een nieuw portaal waarmee burgers en bedrijven straks vergunningen digitaal kunnen aanvragen bij hun gemeente, zoals bijvoorbeeld een vergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Dit wordt het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) genoemd.

Tijdens het aanvragen van een nieuwe vergunning verschijnt een formulier in beeld met vragen die beantwoord moeten worden over de aan te vragen vergunning. Dit formulier wordt dynamisch opgebouwd volgens in het STTR formaat zodat elke gemeente zelf kan bepalen welke vragen gesteld moeten worden. Bij Genetics hebben we al een webformulieren-builder (geschreven in C#) waarmee zelf invulformulieren op te stellen zijn, maar deze ondersteund nog niet het STTR formaat. Als opdracht willen we daarom graag dat dit systeem uitgebreid wordt met ondersteuning van de STTR standaard om formulieren in op te stellen.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar hrm@genetics.nl