fieldlabs Urban Innovation – diverse co-maker opdrachten ‘op maat’

Site hogeschool Windesheim, Kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland/ Lectoraat Urban Innovation i.o.

Ben je een ambitieuze student, op zoek naar een extra uitdaging in de praktijk en wil jij werken aan innovatieve oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken waar wij met het Urban Innovation programma aan werken:

 1. Het verbeteren van de economische structuur van de regio.
 2. Meer verbindingen leggen tussen kwetsbare en zelfredzame bevolkingsgroepen.
 3. En het realiseren én in stand houden van een aantrekkelijke leefomgeving bij de grote bouw- en verstedelijkingsopgave van én in de Metropoolregio Amsterdam?

Meld je dan aan voor een (afstudeer) co-makership Urban Innovation en ontvang na deelname een Urban Innovation Professional-certificaat!

Bij voorkeur werk je in een team van ambitieuze studenten van verschillende opleidingen aan het integraal aanpakken van grootstedelijke Almeerse vraagstukken. Samen met jou bekijken wij de mogelijkheden daarvoor. Binnen de zogeheten leerwerkgemeenschap Urban Innovation Almere werk je samen met meerdere organisaties aan een breed gedragen concrete opdracht.

De co-makeropdracht voer je binnen één van onze Fieldlabs uit (meer informatie over drie van onze fieldlabs kun je vinden via de linken onderaan dit document). Je start met het in samenspraak met betrokken organisaties (w.o. politie, welzijnsorganisatie De Schoor, woningcorporaties De Alliantie, GoedeStede en Ymere, zorggroep Almere, Leger des Heils, Almeerse Scholen Gemeenschap (ASG), De Nieuwe Bibliotheek, Academie van de Stad, gemeente Almere) formuleren van de opdracht. Deze ligt dus niet op voorhand vast. Het Fieldlab-vraagstuk is altijd een maatschappelijk en wijkgericht vraagstuk dat complex en weerbarstig is. Daarom gaat onze voorkeur uit naar het vormen van groepjes studenten uit meerdere studierichtingen, zodat een ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek aan het vraagstuk kan werken.

Om je alvast een idee te geven van de mogelijke opdrachten die de Fieldlabs bieden, hebben we hieronder een aantal ‘denkrichtingen’ geformuleerd.

HBO-Rechten:

 • Hoe kan GDPR/AVG proof ‘smart city’- en ‘smart building’-data voor onze Urban Innovation monitor worden verzameld?
 • Van wie is de data als diverse (private) partijen deze gegevens verzamelen?
 • Wat betekent dat voor de rol van de overheid?

Finance & Control:

 • Welke circulaire businessmodellen kunnen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van gebouwen, buurten, wijken, stadsdelen en/of   steden van de Metropoolregio Amsterdam?

Commerciële Economie:

 • Hoe kan de winkeliersvereniging van Europalaan in Europakwartier worden versterkt?
 • Hoe kan een spillover effect worden gerealiseerd op bedrijventerreinen van Almere?
 • Hoe ziet het ‘daily urban system’ van bewoners van Filmwijk, Haven of Europakwartier eruit? Ofwel: waar werken, recreëren, winkelen de bewoners en gaan kinderen/jongeren naar school die in die wijken in Almere wonen?

Bedrijfskunde:

 • Hoe kan de Floriade naast offline ook online een mega internationaal succesvol evenement worden en blijven? Welke processen moeten worden ingericht en gerealiseerd worden en welke outcomes kunnen met een excellente online wereldtentoonstelling worden bereikt?

Commerciële Economie: 

 • Almere City Marketing zet Almere in als merk met de pay-off ‘In Almere kan het’. Ook voor nieuwe en een bestaande wijken wordt placemaking en destination marketing ingezet. Wat kan een wijk zoals Europakwartier, Filmwijk, Haven en Hortus doen aan ‘shaping destination’?

Social Work:

 • Hoe kunnen zelfredzame en kwetsbare groepen samen worden gebracht om tot samen-redzame community te komen?
 • Hoe kunnen organisaties in gezamenlijkheid een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in wijken die past bij de betreffende bewoners?

Bouwkunde:

 • Hoe kan het woon-zorgcentrum in Europakwartier (VIZIER-gebouw) haar gebrek aan (groene) buitenruimte oplossen?

Ruimtelijke Ontwikkeling/ Mobiliteit:

 • Welke wensen en behoeften van bewoners zijn er ten aanzien van de toegankelijkheid van bepaalde voorzieningen en hoe kan daarin voorzien worden?

Ad Finance:

 • Hoe kunnen haalbare businessmodellen voor smart city en smart building applicaties worden gerealiseerd?

Linken naar drie van onze fieldlabs:

Linken naar ‘inspiratiesessies’ voor Urban Innovation:

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar i.bakker@windesheim.nl