Energietransitie: EWF in de praktijk (Engineering en Bouwkunde)

Windesheim (Lectoraten Urban Innovation & Energietransitie

Energietransitie in de Gebouwde Omgeving

Energietransitie: EWF in praktijk

Het lectoraat Energiettransitie in samenwerking met stichting EWF-lab zoekt studenten die toepassingsmogelijkheden willen onderzoeken voor EWF in concrete gebouwen. Deze opdracht is zeer geschikt voor samenwerking tussen studenten bouwkunde en engineering.

Earth-, Wind- en Fire (EWF) is een concept waarbij de zon en wind gebruikt worden om gebouwen op een natuurlijke manier te ventileren met een laag energiegebruik. Dit concept is inmiddels gerealiseerd in een hotel (Four Elements, Amsterdam) en een onderwijsgebouw (MFOII, Rotterdam). Belangrijke onderdelen van EWF zijn de klimaatcascade, de zonneschoorsteen en het ventec-dak (zie afbeelding). Momenteel is een concept handboek beschikbaar waarmee ontwerpteams EWF in een concreet gebouw kunnen ontwikkelen.

Het lectoraat energietransitie is onderdeel van hogeschool Windesheim en doet onderzoek aan energietransitie in de gebouwde omgeving. Stichting EWF-lab stimuleert verdere toepassing van EWF en de uitwisseling van kennis en ervaring.

Doel van dit project is om uit te gaan van een concreet gebouw (bestaand of komende jaren te bouwen) en hiervoor een variant te ontwikkelen waarbij de ventilatie wordt gerealiseerd met EWF. Aan de hand van een concept handboek analyseer je stap voor stap de omstandigheden, en mogelijkheden, dimensioneer en plaats je de verschillende onderdelen en evalueer je de te verwachten prestaties. Het resultaat is een concreet ontwerp voor een gebouw met EWF. Het draagt bij aan kennis over toepassing van EWF in verschillende gebouwtypen en aan verdere ontwikkeling van het handboek EWF.

Deze opdracht is buitengewoon geschikt voor een student Bouwkunde en een student Engineering om samen aan te werken. Eventuweel ook voor een student Bouwkunde met interesse in installatietechniek of een student Engineering met interesse in bouwkunde. Het lectoraat zorgt voor wekelijkse ondersteuning door een vaste begeleider. Ook zijn deskundigen beschikbaar voor advies rond b.v. bouwkundige en engineering aspecten. Er is regelmatig overleg met stichting EWF-lab. In Zwolle is een werkruimte beschikbaar waar je één of meer dagen per week kunt werken en overleggen met andere studenten en onderzoekers. Lectoraat Energietransitie betaalt een vergoeding voor Comakers en Afstudeertrajecten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Oscar Somsen (o.somsen@windesheim.nl)

Wanneer studenten uit verschillende opleidingen zich melden kunnen eventueel teams gevormd worden.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar o.somsen@windesheim.nl