Mededeling voor studenten

Je bent als student zelf verantwoordelijk voor de opleidingsspecifieke eisen waaraan een stage- of afstudeeropdracht dient te voldoen. Vacatures die op deze site zijn gepubliceerd bieden geen garantie dat dit zondermeer het geval is.

Meld aan het bedrijf dat school je stage of afstudeerplek nog moet goedkeuren.

To top