Werkveld Advies Commissie

Wilt u meedenken over het niveau en de kwaliteit van onze opleidingen dan kunt u zich aanmelden voor de werkveldadviescommissie. Als gecommitteerde wordt u betrokken bij afstudeergesprekken en/of presentaties waar u een adviserende taak heeft. Meer informatie vindt u in de flyer.

Om deel te kunnen nemen aan een werkveldadviescommissie moet u instemmen met het reglement die hiervoor is opgesteld. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: