MQTT-hub

  • Afstuderen
  • Emmen

Site 101Solutions BV

Remote monitoring & control

Wat doen wij? De kernactiviteit van 101Solutions is remote monitoring. Op afstand worden aggregaten, koelinstallaties, energiesystemen en andere (met name onbemande) machines wereldwijd gemonitord. Informatie wordt middels een zgn. DCB – Data Communicatie Box verzameld, via meestal een mobiele verbinding doorgestuurd en via 101Connect, het web portaal, ontsloten. De benodigde hardware wordt ingekocht, de software wordt door ons zelf ontwikkeld. De opdracht Onderzoek op welke wijze wij structureel en beheersbaar kunnen koppelen via MQTT. Onderzoek, voor zover niet bekend, de werking van MQTT Onderzoek in hoeverre onze systeemarchitectuur moet worden aangepast om te kunnen koppelen via MQTT. Onderzoek welke programmatuur moet worden ontwikkeld om op een gestructureerde wijze te kunnen koppelen via MQTT. Realisatie Proof –of-concept Zet een omgeving op waarin de koppeling via MQTT kan worden gedemonstreerd.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar hhteuben@101solutions.nl

To top