Telegram bi directioneel

  • Stage
  • Emmen

Site 101Solutions BV

Remote monitoring & control

Wat doen wij? De kernactiviteit van 101 Solutions is remote monitoring. Op afstand worden aggregaten, koelinstallaties, energiesystemen en andere (met name onbemande) machines wereldwijd gemonitord. Informatie wordt middels een zgn. DCB – Data Communicatie Box verzameld, via een mobiele verbinding doorgestuurd en via 101Connect, het web portaal, ontsloten. De benodigde hardware wordt ingekocht, de software wordt door ons zelf ontwikkeld. Vraagstelling Het huidige systeem 101connect heeft de optie om d.m.v. Telegram (naast email en SMS) eindgebruikers op de hoogte te stellen van meldingen. Dit werkt nu op basis van een API met telegram waarbij communicatie van 101connect naar de eindgebruiker gaat. De wens is dat als een eindgebruiker een melding krijgt via Telegram, deze hierop kan reageren en eventueel aanvullende informatie kan opvragen d.m.v. commando’s. Hier heeft Telegram verschillende interessante opties voor beschikbaar. Inventarisatie

  • Inventariseer de mogelijkheden van Telegram (voor zover niet bekend)
  • Onderzoek op welke wijze het gebruik van Telegram beheersbaar en inzichtelijk kan worden gebruikt.
  • In hoeverre kan dit deze aanvullende communicatie tussen gebruikers en machines verbeteren.

Beoogd eindresultaat Het eindresultaat is een gedocumenteerd proof-of-concept

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar hhteuben@101solutions.nl

To top