Is de Progressive Web App de oplossing voor de moderne backoffice applicatie?

  • Afstuderen
  • Stage
  • Web Development
  • Zwolle

Website Care Expert

Softwareleverancier voor de zorg

Care2Declare is een moderne SaaS-applicatie waarvan het gebruik het afgelopen jaar exponentieel is gegroeid! Vanuit ondernemersperspectief geweldig, vanuit IT-perspectief bijzonder uitdagend. 

Een van de uitdagingen die we hebben is dat we het gebruiksgemak en de begrijpelijkheid van de applicatie willen verbeteren. Dit is voor ons enerzijds belangrijk, doordat we de service-organisatie niet evenredig mee willen laten groeien met het aantal nieuwe aansluitingen. Anderzijds verwachten onze gebruikers dit meer en meer, doordat de apps die je prive gebruikt aantonen dat dit al lang kan. 

Een manier om een snelle brug te slaan tussen de verwachting van de moderne gebruiker en de ervaring die een huidige back-office biedt, is mogelijk de transformatie naar een Progressive Web App. De PWA biedt lijkt een eenvoudige en herkenbare oplossing voor het actief herinneren van medewerkers aan openstaande taken te bieden. Daarbij lijkt de stap van een webapplicatie naar een PWA overzichtelijk. Maar graag hebben we iets meer zekerheid voordat we hier vol mee aan de slag gaan. 

En dit is dan ook de hoofdvraag voor je onderzoek. Is het voor ons verstandig om hierop in te zetten. Aan jou de vraag om dit te onderbouwen door in ieder geval een Minimum Viable Product te realiseren van de PWA versie van Care2Declare. En aan de hand hiervan ons te adviseren om dit wel of niet te doen, door de functionele meerwaarde te onderbouwen en dit af te wegen tegen de kosten.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar j.tewinkel@care-expert.nl