Afstudeerstage: Versiebeheer en inzagelogging in protocollen

  • Afstuderen
  • Hoogeveen

Website ChipSoft BV

Wij maken software voor zorgprofessionals

Zoek jij een uitdagende stageopdracht in de zorg-ICT? Welkom bij ChipSoft! Voor onze vestiging in Hoogeveen zoeken wij Informatica-studenten die het leuk vinden om onderzoek te doen naar wat de voorwaarden/benodigdheden omtrent versiebeheer/inzagelogging zijn per functionaliteit om dit later op een flexibele manier, maar toch centraal te faciliteren.

Het zorginformatiesysteem van ChipSoft, HiX, biedt tal van functionaliteiten waarbij protocollen een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan voorschriften over het uitvoeren van een verrichting tijdens een operatie, handelingen die door een verpleegkundige moeten worden uitgevoerd bij het bed, maar ook voorschriften of uit te voeren stappen bij de bereiding van medicatie. Belangrijk is dat medewerkers op een eenduidige manier het werk uitvoeren. Hiervoor worden protocollen vastgelegd in de module Protocol. Vanuit deze module worden ook de koppelingen en de weergave van protocollen geregisseerd. Bij welke verrichting hoort welk protocol, op welke manier moet een protocol getoond moeten worden op de specifieke plekken in HiX?

De uitdaging
Protocollen kunnen logischerwijs na verloop van tijd van inhoud veranderen. Hiermee is de wens ontstaan om m.b.v. versiebeheer de verschillende versies van protocollen te bewaren. Zo moet het mogelijk worden om op te vragen welke versie van een protocol voor een specifieke operatie op een bepaald moment van toepassing was. Op deze manier zou naderhand kunnen worden gecontroleerd of het protocol op een correcte manier is gevolgd.
Bovendien zou het erg handig zijn om ook vast te kunnen leggen wie welk protocol heeft ingezien. Met behulp van uitgebreide inzagelogging moet dit voor beheerders inzichtelijk worden gemaakt.

Opdracht
In HiX is de module Protocol geĆÆntroduceerd waarmee protocollen centraal beheerd kunnen worden. Andere functionaliteiten in HiX maken hier handig gebruik van en kunnen zelf bepalen waar ze de protocollen zelf inzichtelijk willen maken. Binnen elk van deze functionaliteiten gelden weer andere voorwaarden. Benodigd is een onderzoek wat de voorwaarden/benodigdheden omtrent versiebeheer/inzagelogging zijn per functionaliteit om dit later op een flexibele manier, maar toch centraal te faciliteren. Op basis van de uitkomsten zal er een implementatie volgen met als resultaat een stuk software waarmee functionaliteiten als versiebeheer en inzagelogging voor protocollen centraal kan worden aangeboden. 

Gebruikte technieken
Visual Studio
C#
WPF

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar werken@chipsoft.nl