E-Learning

  • Afstuderen
  • Deventer

Site CIMSOLUTIONS

ICT dienstverlener

Wat ga je doen?
Kennis verzamelen en beheren is essentieel om aan snel veranderende vragen en behoeften van klanten te kunnen voldoen. CIMSOLUTIONS heeft daarvoor een unieke werkwijze ontwikkeld: een levend, op de toekomst gericht kennismanagementsysteem, waarmee competenties en kennis worden ontwikkeld. Al sinds de oprichting in 1992 werkt CIMSOLUTIONS aan kennismanagement. In 2002 is daarvoor op basis van de bestaande werkwijze een integraal model ontwikkeld, samen met een universiteit. Het model bevat alle onderdelen en processen voor het vergaren, ontwikkelen, delen en toepassen van kennis.

Eén van de Kennismanagement onderdelen betreft interne trainingen en workshops, die CIMSOLUTIONS zelf heeft ontwikkeld en regelmatig door senior medewerkers worden verzorgd. Deze trainingen richten zich bijvoorbeeld op softwareontwikkeling (OOAD/Java /.NET), projectmanagement, informatieanalyse en het opstellen van requirements. Daarnaast vinden er wekelijks Special Interest Groups (SIG) bijeenkomsten plaats, waar inhoudelijke presentaties worden gegeven. Deze SIGs richten zich op vaardigheden/skills, zoals Java, Microsoft, Testen, Projectmanagement, Informatieanalyse, Architectuur, Beheer, Databases, Embedded & Mobile en op specifieke domeinen zoals de overheid, Verkeer & Vervoer, Banking & Insurance. Deze bijeenkomsten zijn zowel voor onze medewerkers als klanten toegankelijk. Alle presentaties worden beschikbaar gesteld op het Intranet.

Het project E-Learning
CIMSOLUTIONS heeft behoefte aan uitbreiding van het huidige trainingsaanbod en het Intranet met E-learning faciliteiten. Denk hierbij aan het aanbieden van interne online Webinars, Web- en Podcasts als ondersteuning, ter voorbereiding en als naslagwerk voor de trainingen. Medewerkers van CIMSOLUTIONS kunnen hierdoor o.a. flexibel leren (leermateriaal is 24/7 beschikbaar), tijd en middelen worden efficiënter benut (bijv. door mogelijkheid tot voorbereiding) en verhoogde consistentie (aangeboden materiaal is voor iedereen gelijk). Daarnaast is het materiaal permanent beschikbaar voor alle medewerkers, ter ondersteuning van hun werk bij onze klanten.

In de toekomst wil CIMSOLUTIONS deze functionaliteit ook toepassen voor commerciële ondersteuning/proposities richting klanten en prospects, zoals het aanbieden van Webcasts over specifieke onderwerpen zoals Agile Scrum, Testen, Architectuur.

De opdracht:
De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

het onderzoeken van concrete toepassingen van E-learning binnen CIMSOLUTIONS;
het realiseren van een ontwikkelomgeving (middelen en methoden), waarmee CIMSOLUTIONS E-learning materiaal kan ontwikkelen en onderhouden;
het ontwikkelen van E-learning materiaal voor de bestaande specifieke trainingen;
het realiseren van deze uitbreiding op ons bestaande Intranet platform;
het doen van aanbevelingen t.a.v. toekomstige ontwikkelingen op het gebied van E-learning.
De uitwerking:
het onderbouwen van keuzes ten aanzien van je aanpak en resultaat met oog voor kwaliteit en kosten;
het concreet toepassen van moderne ICT technologie;
het op een gestructureerde manier uitwerken van de opdracht, planning en voortgang;
het analyseren, interpreteren, evalueren en conclusies trekken van resultaten;
formuleren van aanbevelingen doen voor vervolgtrajecten;
schriftelijk en mondeling rapporteren over de resultaten van de opdracht.
De verwachte resultaten:
Onderzoeksrapport E-learning mogelijkheden;
Plan van Aanpak;
Werkende ontwikkelomgeving E-learning, inclusief documentatie;
E-learning materiaal voor 1 of meer bestaande trainingen beschikbaar op Intranet;
Eindrapport met lessons learned, conclusies en aanbevelingen t.a.v. toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden voor commerciële toepassing.
Vereiste kennis en ervaring:
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Kennis van en affiniteit met inrichten van een (open source) CMS.
Relevante ervaring met moderne ontwikkelplatforms zoals Java/.NET/C#.
Kennis van ontwerp- en modelleringtechnieken zoals Use Cases en UML.
Kennis- en ervaring met MS Sharepoint is een pré.
Ervaring met beschikbaar stellen van digitale content is een pré.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je vacature.cimsolutions.nl.