Inrichten nieuw Intranet

  • Afstuderen
  • Deventer

Site CIMSOLUTIONS

ICT dienstverlener

Wat ga je doen?
De huidige intranetomgeving van CIMSOLUTIONS voldoet niet meer aan de huidige eisen. De wens bestaat om het intranet volledig opnieuw op te zetten. Voor het opzetten van een nieuw intranet moeten de eisen en wensen in kaart worden gebracht en dient de huidige omgeving beschreven te worden. Aan de hand van de wensen en eisen dient er via een marktonderzoek een geschikt (open source) platform geselecteerd te worden waarop het nieuwe intranet ingericht kan worden. Het voorstel (advies) dient aan het management van CIMSOLUTIONS te worden voorgelegd. Na de keuze voor een nieuw platform, dient het platform ingericht te worden op basis van de wensen en eisen.

De uitwerking:
In het uitwerken van de opdracht toon je de volgende vaardigheden aan:

Adviesvaardigheden;
Toepassing van diverse onderzoekmethoden;
Toepassing van onderzoek cyclus (Probleemanalyse, ontwerp onderzoek, dataverzameling, data-analyse en rapportage);
Adviesvaardigheden;
Schriftelijk en mondeling rapporteren over de resultaten van de opdracht.
Verantwoorden van keuzes ten aanzien van je aanpak en resultaat met oog voor kwaliteit;
Het op een gestructureerde manier uitwerken van de opdracht;
Schriftelijk en mondeling rapporteren over de resultaten van de opdracht.
De verwachte resultaten:
Functionerend intranet platform
Opleveren van het nieuwe intranet.
Gebruikershandleiding voor het gebruik van intranet
Vereiste kennis en ervaring:
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Kennis van en affiniteit met inrichten van een (open source) CMS.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je vacature.cimsolutions.nl.