Stage/afstuderen/WebDev: developer bij een IT startup incubator

 • Afstuderen
 • Project Web Development (tweedejaars)
 • Stage
 • Deventer

Site Codidact

Let's build future companies together

Codidact (https://codidact.nl/) is de IT startup incubator en het kenniscentrum voor ondernemerschap van de Business Innovation Campus ‘De Gasfabriek‘ in Deventer (https://degasfabriek.com/). We bedenken nieuwe businessplannen, bemensen ze met professionals, we creëren startups en laten startups sneller groeien. Een bruisende en uitdagende omgeving, waar deelnemers zich maximaal kunnen ontwikkelen en altijd de regie over hun eigen carrière behouden. Een van de startups is ‘Lunyx‘, een innovatieve snelgroeiende fintech startup. Ze zijn op zoek naar developers die mee willen bouwen aan hun platform met de nodige ruimte voor eigen invulling.

Kern van het idee

In het platform van Lunyx kunnen mensen (in de MVP: ondernemers) hun fiscale bezittingen en eigendommen registreren, wijzigen en beheren. Het platform kan fungeren als een “single source of truth” voor ondernemers om hun activiteiten op een transparante en eerlijke manier te beheren. Tegenwoordig worden activa en activiteiten meestal beheerd door middel van fysieke contracten, overeenkomsten en andere documenten die om juridische redenen door notarissen moeten worden ondertekend en bewaard. Lunyx wil dit proces verbeteren door het beheer van juridische documenten te digitaliseren door middel van blockchain- en platformtechnologie. In de huidige situatie is de last van enerzijds managen en anderzijds monitoren zo complex dat het proces niet meer werkt. Wij geloven dat de oplossing ligt in een algocratisch* fiscaal controlesysteem.

Een fiscaal platform om de transparantie en individuele soevereiniteit te verbeteren in een steeds complexere wereld.

Oorzaak

Activa zullen in de toekomst digitaal worden beheerd: volgens BCG zou de totale omvang van de tokenisatie van illiquide activa wereldwijd in 2030 16 biljoen dollar bedragen.

In 2021 hebben Nederlandse banken en andere financiële instellingen ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld bij de financiële opsporingsdienst FIU.

De fiscale wet- en regelgeving in Nederland is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Regels rond belasting op salaris, inkomen, dividend en vermogen bestaan uit regels vol lange zinnen, open normen en ingewikkelde begrippen. Als een individuele belastinginspecteur geen oplossing kan vinden, levert dat geen probleem op. Deze persoon kan – en moet vaak zelfs – een vraag over een fiscaal probleem van een burger of bedrijf voorleggen aan één van de bijna veertig kennisgroepen van de Belastingdienst. Dit zijn serieuze technische denktanks met vakbekwame medewerkers die vaak zelf belastinginspecteur zijn.

Met het bestaan van deze kennisgroepen is niets mis. Integendeel. Door het onderhouden, bundelen en afstemmen van specialistische kennis borgen zij de eenheid van beleid binnen de Belastingdienst. Zo is er advies over de fiscale behandeling van cryptomunten, het schenken van een woning, het importeren van schadeauto’s, aftrekbaarheid van zakelijke kosten en bedrijfsopvolging.

Op dit moment hebben alleen belastingplichtigen die zich laten bijstaan door een belastingadviseur van een van de grotere belastingadvieskantoren toegang tot de interne standpunten van de Belastingdienst. Deze belastingadviesgiganten – zoals PWC, EY of Loyens & Loeff – helpen cliënten met complexe fiscale vraagstukken, die ook worden voorgelegd aan kennisgroepen. Zij zijn er in de loop der jaren in geslaagd om omvangrijke particuliere bibliotheken aan te leggen met een schat aan informatie over onder meer ongepubliceerd beleid van de Belastingdienst. Dit helpt hen dag in dag uit om voor hun klanten belastingvoordelen te behalen die de gewone belastingbetaler misschien niet krijgt. Dit is onrechtvaardig en ondermijnt het – toch al broze – vertrouwen van de gewone belastingbetaler in de Belastingdienst. Dit is waar een algemeen beschikbaar belastingplatform van Lunyx om de hoek komt kijken.

Grote dingen beginnen klein. Op dit moment bestaat er al een eerste versie van het platform met basisfunctionaliteiten. Gebruikers kunnen:

 • Inloggen op het platform
 • Uploaden van hun juridische documenten
 • Vragen om juridische hulp

Randvoorwaarden en mogelijkheden

De uitdaging is om een app voor hybride gegevensopslag te ontwikkelen:

 • Een blockchain waarop de rechtspersonen en bijbehorende documenten zijn opgeslagen.
  • Data Authenticatie & Verificatie: dit omvat onveranderlijke opslag, digitale handtekeningen en versleuteling van juridische documenten (uittreksel KvK, oprichtingsakte, aandeelhoudersregister, statuten).
  • Smart Asset Management: dit omvat uitgifte, betaling, uitwisseling, escrow en pensionering. Een smart / crypto asset is de getokeniseerde versie van een real-world asset, b.v. aandelen, land.
  • Slimme contracten: vb. als de aandeelhouders het eens zijn over het kopen/verkopen van aandelen en het nieuwe “aandeelhoudersregister” hebben ondertekend, geeft het portaal de nieuwe contracten door aan een notaris in Nederland die verplicht is om het proces te bewaken.
 • Mogelijkheden om versleutelde gebruikersinvoer te analyseren en samen te voegen. Zowel voor algemene analysedoeleinden als voor fraudedetectie.
 • Uitbreidbaar met mogelijkheden voor doorontwikkeling
 • Enz.

Opmerking: het ontwikkelen van een dergelijk platform is een doorlopend proces. Graag kijken we voor dit traject wat je interesses zijn, wat de mogelijkheden zijn en wat haalbaar is.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten over de mogelijkheden bij andere lopende projecten? Neem in beide gevallen gerust contact met ons op. Bel/whatsapp 06-40958732 of mail naar info@codidact.nl.

Unieke kans: mits er in de toekomst een wederzijdse interesse zijn, dan is er zelfs een mogelijk om te participeren en te profiteren van het succes van de onderneming waar je aan werkt!

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar peter@codidact.nl

To top