Afstudeeropdracht Realiseren van KPI/OPI dashboards t.b.v. de procesketen

Site Enexis

Introductie
Sensoren, slimme meters, big data, virtual reality, apps. Bij Enexis gebruiken we de nieuwste IT-oplossingen om het energienet van de toekomst te ontwerpen en slim te onderhouden. Dat is belangrijk om het energienet van de toekomst te kunnen realiseren. Samenwerken is daarvoor essentieel en we zetten vol in op flexibiliteit en wendbaarheid. In lijn hiermee heeft Enexis ICT  in 2022 gekozen voor open-source aanpak met moderne tooling op het Enexis cloud platform. Deze tooling bestaat uit Flowable, voor procesorkestratie en case-management, MongoDB, als no-SQL database, NodeJS als backend en integratieserver.

Het realiseren van deze vernieuwde processen wordt gedaan met full-stack developers in SAFe agile teams. Iedere ontwikkelaar heeft basiskennis van alle benodigde facetten: front-end, back-end, integraties en databases.

Opdrachtomschrijving
Een van de eerste processen die live gebracht is met de nieuwe tooling is het “Kort Cyclisch Werk” proces van de ‘Standaard Aansluitketen’. Dit process verzorgt de door de klant aangevraagde meterkastwerkzaamheden, zoals het verhogen van de aansluitwaarde van de elekra-aansluiting.

Dit proces bevat tientallen stappen, uitgevoerd door verschillende actoren, zowel mens als systeem. Enexis streeft naar o.a. een hoge klanttevredenheid door snel en foutloos opdrachten uit te voeren. Het is dus van belang dat klantaanvragen soepel door het proces lopen.

Op dit moment gebruiken we vrij simpele rapportages op de belangrijkste bottlenecks in het proces. Dit willen we uitbreiden en verbeteren.

De opdracht omvat het volgende:

·        Onderzoek naar de mogelijkheden om benodigde prestatie-indicatoren al in het ontwerp van het proces mee te nemen.

·        Toetsen van het advies uit het onderzoek tegen een bestaand proces

·        Het realiseren van een dashboard met de beste presentatiewijze voor de prestatie-indicatoren, bijv. pie-charts.

·        Het aanpassen van de benodigde delen (afhankelijk van het advies, bijv. de modeller of juist de logging).

We werken voornamelijk met Flowable en Javascript, maar ook met o.a. Gitlab (CI), Terraform, Java, Docker en Splunk. Deze opdracht zal zich voornamelijk richten op Flowable, Javascript en Splunk.

Werkwijze
De opdracht wordt uitgevoerd onder de auspiciën van het ICT-team ‘VIBE’. Het team werkt in sprints van 3 weken, met vooraf refinements en achteraf een retrospective en een demo sessie.

De opdracht wordt als zgn. ‘epic’ in de backlog geplaatst, waarbij per sprint de verschillende user-stories en -tasks worden opgepakt. De afstudeerder fungeert als volwaardig teamlid en zorgt er zelf voor dat de stories op een juiste manier (en in afstemming met de Product Owner) in iedere sprint worden opgenomen en opgepakt.

Het is een combinatie tussen 3 dagen afstuderen en 2 dagen meewerken. Hierdoor ontvang je circa 1600,- euro bruto per maand. Startdatum is bespreekbaar. Ga voor meer informatie over Enexis naar Afstudeeropdracht & IT Traineeship – werkenbijenexis.nl

Neem voor meer informatie contact op met Patrick Nieuwenhuijzen / IT Recruiter 
Telefoonnummer 0611782399 / emailadres: patrick.nieuwenhuijzen@enexis.nl 

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar patrick.nieuwenhuijzen@enexis.nl