Afstudeeropdracht Uitbreiden van een Continuous Integration Pipeline met het testen van bpmn processen

Site Enexis

Introductie
Sensoren, slimme meters, big data, virtual reality, apps. Bij Enexis gebruiken we de nieuwste IT-oplossingen om het energienet van de toekomst te ontwerpen en slim te onderhouden. Dat is belangrijk om het energienet van de toekomst te kunnen realiseren. Samenwerken is daarvoor essentieel en we zetten vol in op flexibiliteit en wendbaarheid. In lijn hiermee heeft Enexis ICT  in 2022 gekozen voor open-source aanpak met moderne tooling op het Enexis cloud platform. Deze tooling bestaat uit Flowable, voor procesorkestratie en case-management, MongoDB, als no-SQL database, NodeJS als backend en integratieserver.
Het realiseren van deze vernieuwde processen wordt gedaan met full-stack developers in SAFe agile teams. Iedere ontwikkelaar heeft basiskennis van alle benodigde facetten: front-end, back-end, integraties en databases.
 
Opdrachtomschrijving
Voor het gecontroleerd en snel realiseren van wijzigingen op productie wordt er gebruik gemaakt van Gitlab CI. Hierbij zijn pipelines opgezet die zorgen dat de juiste code gebundeld wordt en volgens een afgesproken workflow gedeployed wordt op de test, acceptatie en productieomgeving. Een van de mogelijkheden van Gitlab CI is het gebruik van runners: containers die de code laden en kunnen lezen of zelfs veranderen.

We gebruiken een aantal van deze runners om mogelijke fouten of onvolkomendheden vroeg in het traject te ontdekken. Voor een deel van de software hebben we de unit-tests op deze manier geautomatiseerd, faalt 1 van deze unit tests dan kan de software niet gedeployed worden totdat het probleem opgelost wordt en de test goed uitvalt.

We willen de dekking van onze unit tests verder uitbreiden, specifiek voor de flowable processen.

De opdracht omvat het volgende:

·        Onderzoek naar de beste wijze om bpmn processen geautomatiseerd te testen

·        Ontwerp en realisatie van een proof of concept

·        Een aanvulling op de bestaande pipeline welke bpmn processen test tegen vooraf vastgelegde testen

·        Het opleveren van een testrapport vanuit de pipeline

 

We werken voornamelijk met Flowable en Javascript, maar ook met o.a. Gitlab (CI), Terraform, Java, Docker en Splunk. Deze opdracht zal zich voornamelijk richten op Gitlab en Flowable. Het ligt voor de hand om de testautomatisering met Java of Python te doen, echter alternatieven zijn welkom.

Werkwijze
De opdracht wordt uitgevoerd onder de auspiciën van het ICT-team ‘VIBE’. Het team werkt in sprints van 3 weken, met vooraf refinements en achteraf een retrospective en een demo sessie.

De opdracht wordt als zgn. ‘epic’ in de backlog geplaatst, waarbij per sprint de verschillende user-stories en -tasks worden opgepakt. De afstudeerder fungeert als volwaardig teamlid en zorgt er zelf voor dat de stories op een juiste manier (en in afstemming met de Product Owner) in iedere sprint worden opgenomen en opgepakt.

Het is een combinatie tussen 3 dagen afstuderen en 2 dagen meewerken. Hierdoor ontvang je circa 1600,- euro bruto per maand. Startdatum is bespreekbaar. Ga voor meer informatie over Enexis naar Afstudeeropdracht & IT Traineeship – werkenbijenexis.nl

Neem voor meer informatie contact op met Patrick Nieuwenhuijzen / IT Recruiter 
Telefoonnummer 0611782399 / emailadres: patrick.nieuwenhuijzen@enexis.nl 

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar patrick.nieuwenhuijzen@enexis.nl