Default Header Image

DevOps Engineer – Verbeteren CI/CD straat voor het Enexis DataPlatform

Site Enexis

Data wordt steeds belangrijker voor Enexis. Grip op data krijgen én houden, en zo meer waarde uit data halen, is daarom een belangrijke speerpunt. Om dit te kunnen realiseren is de afdeling Dataservices in de organisatie ingericht. De afdeling vervult een centrale rol en werkt Enexis-breed. Zij ondersteunt en regelt de extractie van data uit bron systemen, werkt data op, zodat business met self-service de rapportage en analyse behoefte kan inrichten die nodig is.

Enexis is momenteel in transitie van een klassiek op Oracle gebaseerd datawarehouse naar een modern schaalbaar op cloud technologie gebaseerd data platform. Daartoe werken we met jonge innovatieve tools, zoals een Snowflake database, Matillion ELT tooling en AWS Cloud componenten.

 

Opdrachtomschrijving

Als onderdeel van de professionalisering van het BI landschap heeft Enexis een start gemaakt met CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) waarbij we gebruik maken van tooling zoals Git, Gitlab en Python. De opstelling zoals die er nu staat levert basis functionaliteit voor het aanmaken van database objecten en het uitrollen van rechten in onze Snowflake database en ELT logica in Matillion. We denken echter dat er nog veel ruimte is voor verbetering in onze CI/CD straat.

De opdracht moet het volgende realiseren:

· Een inventarisatie en verslag van de wensen en verbeterpunten m.b.t. de CI/CD straat

· Een verbetervoorstel dat uitgevoerd kan worden tijdens de stage

· Implementatie van het verbetervoorstel

· Advies voor de toekomst

 

Werkwijze

De opdracht wordt uitgevoerd onder de auspiciën van een van de Business Intelligence teams. De teams werken in sprints van 3 weken, met vooraf refinement en achteraf een retrospective en een demo sessie.

De opdracht wordt als zgn. ‘epic’ in de backlog geplaatst, waarbij per sprint de verschillende user-stories en -tasks worden opgepakt. De afstudeerder fungeert als volwaardig teamlid en zorgt er zelf voor dat de stories op een juiste manier (en in afstemming met de Product Owner) in iedere sprint worden opgenomen en opgepakt.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je enexis.nl.

To top