Default Header Image

Ontwikkelen BPMN Debugger

Site Enexis

Ontwikkelen van een applicatie om visueel BPMN modellen te debuggen.

Introductie

In 2022 heeft Enexis gekozen om haar processen te verbeteren en te gaan automatiseren, met als doel haar flexibiliteit en wendbaarheid te verhogen. Enexis ICT heeft hiervoor gekozen voor open-source aanpak met moderne tooling op het Enexis cloud platform. Deze tooling bestaat uit Flowable, voor procesorkestratie en case-management, MongoDB, als no-SQL database, NodeJS als backend en integratieserver.

Het realiseren van deze vernieuwde processen wordt gedaan met full-stack developers in SAFe agile teams. Iedere ontwikkelaar heeft basiskennis van alle benodigde facetten: front-end, back-end, integraties en databases.

Opdrachtomschrijving

De BPMN processen worden gemodeleerd in de ‘Flowable Modeller’. Dit is een web applicatie die de ontwikkelaars in staat stelt om grafisch BPMN modellen te maken en te configureren. Onder water zet deze applicatie de modellen om in XML bestanden welke bij deployment op de Flowable server geïnterpreteerd worden. De Flowable server voert deze processen uit.

Vanuit een admin applicatie kunnen we achteraf zien wat er gebeurd is, maar we kunnen niet real-time zien wat er gebeurt. Bij het opsporen van fouten is dit onhandig.

De Flowable engine biedt een REST interface aan om debug breakpoints te zetten/verwijderen. Echter is de bijbehorende front-end qua usability slecht en tevens zeer beperkt in functionaliteit. Om deze reden wordt dit nu niet gebruikt.

De opdracht omvat het volgende:

· Het opzetten van een React (Javascript) front-end

· Vanuit deze applicatie de debug-REST-API te ontsluiten

· Het visualiseren van proces instantie tijdens debugging

· Het ophalen en analyseren van requirements en deze vertalen naar user stories

· Het inschatten van de meest waardevolle user stories op basis van WSJF

· Het realiseren en testen van de user stories.

We werken voornamelijk met Flowable en Javascript, maar ook met o.a. Gitlab (CI), Terraform, Java, Docker en Splunk. Deze opdracht zal zich voornamelijk richten op Javascript en Flowable.

Werkwijze

De opdracht wordt uitgevoerd onder de auspiciën van het ICT-team ‘VIBE’. Het team werkt in sprints van 3 weken, met vooraf refinements en achteraf een retrospective en een demo sessie.

De opdracht wordt als zgn. ‘epic’ in de backlog geplaatst, waarbij per sprint de verschillende user-stories en -tasks worden opgepakt. De afstudeerder fungeert als volwaardig teamlid en zorgt er zelf voor dat de stories op een juiste manier (en in afstemming met de Product Owner) in iedere sprint worden opgenomen en opgepakt.

To top