Segmentatie van verkoopvoorspellingen

Website HTG

Internationale handelsonderneming (beursgenoteerd)

Segmentatie van verkoopvoorspellingen

HTG maakt verkoopvoorspellingen per product. In een poging om rekening te houden met het gedrag van verschillende klantengroepen, hebben we nu de mogelijkheid om niet alleen per product, maar ook per klantgroep voorspellingen te maken.  Wanneer we de voorspellingen van alle klantengroepen bij elkaar optellen, komen we niet op dezelfde waarde uit als wanneer we alle klantgroepen bij elkaar nemen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat we per klantengroep beter rekening kunnen houden met het bestelgedrag van die groep, maar ook doordat er minder data beschikbaar is per groep, en er dus vaker 0 wordt voorspeld.

We zijn op zoek naar methodes om de voorspellingen per klantgroep kunnen combineren tot één voorspelling voor een product.

Voor dit project kan gebruik gemaakt worden van SQL Server, Python, Jupyter Notebooks, R, C#.net.

Alle stagiair(e)s die bij de afdeling Data Science van HTG een stage doen, hebben twee keer per week een stage voortgangsoverleg, waarin samen met een ervaren medewerker wordt nagedacht over mogelijke vervolgstappen in het project. Wanneer je tussendoor vragen hebt, kunnen die uiteraard altijd worden gesteld. Je werkt aan je eigen (sub)project, maar tegelijkertijd ook in een team van medewerkers die zelf bezig zijn met aanverwante projecten. We zullen je in contact brengen met andere medewerkers van het bedrijf die je meer over de achtergronden kunnen vertellen, zodat je je niet uitsluitend met wiskunde bezig houdt, maar ook met de praktijk.

Door de Corona crisis werken veel medewerkers van HTG thuis, en houden we contact via Microsoft Teams. Hoewel we liever op kantoor aanwezig zijn, is werken via teams heel goed mogelijk gebleken. Je krijgt dan van HTG een laptop en (eventueel een monitor) te leen om je werk ook thuis goed te kunnen doen.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar DRiemersma@bs-htg.com