Maak DevOps weer leuk met DAGs

Website Info Support B.V.

Info Support is actief in diverse industrieën, waar verschillende wetten en regelgevingen van toepassing zijn. Een voorbeeld is de Wet Financieel Toezicht (WFT) voor banken en andere financiële instellingen. Voor veel software moet aangetoond worden dat er minimaal twee personen bij betrokken zijn geweest en dus moet de software aantoonbaar teruggerelateerd kunnen worden aan personen die eraan gewerkt hebben. De bewijslast die daarbij komt kijken kost veel tijd.

Het softwareproductieproces van reviewen, compileren en publiceren is te modelleren als een graaf zonder circulaire referenties, ook wel een directed acyclic graph (DAG) genoemd. Met behulp van modelvalidatietechnieken kan een DAG bewijzen dat bepaalde wettelijke regels niet zijn overtreden en aantonen waar een stuk software vandaan komt. Omdat softwareontwikkeling tegenwoordig lang niet altijd meer vanaf 1 vaste plek gebeurt moet een DAG gedistribueerd als audit trail kunnen werken. Met de huidige generatie chain of trust methodieken (zoals Block Chains en Merkle trees), kunnen gedistribueerde DAG-partitieketens worden gecreëerd, waarbij metadata over delen van de DAG gedeeld kunnen worden.

De opdracht

Tijdens je afstudeeropdracht onderzoek je de mogelijkheden om bestaande ontwikkelprocessen vanuit een Azure DevOps omgeving te destilleren en als DAG te modelleren, zodat het mogelijk wordt bepaalde voorwaarden aan het ontwikkelen te valideren. Met een functioneel en technisch ontwerp creëer je een tool die de gemodelleerde DAG van een bestaand project destilleert en valideert. Je bouwt de tool en bewijst hiermee binnen een groot intern project dat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Je analyseert de snelheid, toepasbaarheid, schaalbaarheid en technische beperkingen van je oplossing.

 

Kijk voor deze en andere opdrachten op afstuderenbijinfosupport.com

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar barbara@infosupport.com