Productiedata anonimiseren in een gedistribueerde omgeving

Website Info Support B.V.

Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet acceptabel om echte productiedata in een testomgeving te gebruiken. De software die Info Support bouwt wordt dan ook in een representatieve testomgeving getest met geanonimiseerde data. Extra uitdaging hierbij is dat software steeds meer wordt gedistribueerd en geïntegreerd, waarbij applicaties hun data verdeeld opslaan over meerdere databases en steeds meer van elkaar afhankelijk zijn.

Het anonimiseren van productiedata wordt moeilijker wanneer deze data terugkomen in meerdere systemen. Hoe zorg je dat een geanonimiseerd persoon in systeem A ook onder dezelfde naam in systeem B terug te vinden is? Is een geanonimiseerde persoon nog steeds te herkennen als het origineel door de relaties die het met andere gegevens heeft, en in hoeverre is het mogelijk om dit tegen te gaan?

De opdracht

Bedenk een strategie om productiedata op een geautomatiseerde manier te anonimiseren zodat deze veilig te gebruiken zijn in een testomgeving, zonder dat de relaties tussen de verschillende databases verloren gaan.

Je bepaalt op welke niveaus data geanonimiseerd kan worden en wat het effect is op de technische complexiteit van de oplossing. De haalbaarheid van een dergelijke oplossing demonstreer je met een Proof of Concept.

 

Kijk voor deze en andere opdrachten op afstuderenbijinfosupport.com

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar barbara@infosupport.com