Opzetten van een dynamische testomgeving

  • Afstuderen
  • Leeuwarden

ING

De ING afdeling Collections heeft behoefte aan meer omgevingen waarin de diverse DevOps teams hun softwareoplossingen kunnen testen. De belangrijkste geïnventariseerde requirement is om met een eenvoudige handeling een volledige IT stack neer te kunnen zetten. Op basis van de huidige inzichten is het voorstel om de gevraagde flexibiliteit te creëren d.m.v. stack containerization o.b.v. Docker. Deze zelfde Docker virtualisatietechniek wordt op dit moment al gebruikt voor het uitvoeren regrressietesten van bepaalde software componenten.

Parallel aan het gebruik van Docker om de gevraagde flexibiliteit in de Collections DTAP straat te creëren is er de wens van de IT OPS Engineers om onderzoek te doen naar het Red Hat Openshift platform dat op steeds meer plekken binnen de ING als winnende standaard voor container orkestratie komt bovendrijven.

 

Opdracht onderdelen

Voer onderzoek uit naar de oplossing die het beste aansluit bij de behoefte van de stakeholders van het project
Onderzoek of het platform Openshift platform opportuun is om te gebruiken binnen de opdracht
Voer een POC uit m.b.t. het gebruik van Docker om een stateless instance van de Collections testomgeving te maken
Creëer een robuuste, goed onderhoudbare en schaalbare oplossing voor de Collections afdeling om haar software ontwikkelstraat flexibeler te maken. 

Kenmerken opdracht

Technologie : Linux, Java, batch scripting, Oracle, REST
Tooling: Azure Devops (GIT, Artifactory, TFS, Ansible, etc.)
Performance & Capacity requirements
Secure code development

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar bas.huisman@ing.com