Wapenherkenning d.m.v. AI

  • Afstuderen
  • Groningen

Politie Noord-Nederland

Bij de 5g-student battle van 2021 won het slimme vest; een vest dat extra ogen biedt op de rug van de drager. Het vest moe(s)t in staan zijn om, via een camera op de achterzijde, gevaarlijke situaties te herkennen en de drager ervan een waarschuwing te geven. Gevaarlijke situaties zijn
bijvoorbeeld – een getrokken mes of ander wapen. De herkenning van dreigende situaties van wapens met behulp van AI moet echter nog verder worden doorontwikkeld. In deze opdracht ga je vorm geven aan een algoritme dat dreigende situaties met wapens (waaronder messen en vuurwapens) goed en precies kan herkennen. Een eerste prototype van een slim vest dat gebruikmaakt van 5G edgecomputing is in de afgelopen periode ontwikkeld. Dit was in een nauwe samenwerking met Samenwerking Noord, Dell/Vmware, Politie, TNO, I-witness, Hanzehogeschool en 5Groningen.

Om de techniek daadwerkelijk te kunnen implementeren moet nog veel werk worden verricht op het gebied van herkenning van dreigende situaties met wapens. Gegeven is, dat er in de 5G-edge veel GPU- en CPU-kracht beschikbaar is. De bovenstaande partners doen hier continue onderzoek naar.

Het primaire doel voor de politie is de herkenning uit te breiden naar allerlei soorten wapens. Daarnaast moet de AI kunnen worden toegepast op openbare toezichtcamera’s. Samen met Team Technisch Toezicht van de Politie Noord-Nederland ga je kijken naar de toepassing van het bestaande AI model en de compatibiliteit met videobronnen. Je hoofddoel is het uitbreiden van de wapenherkenning en het verbeteren van de betrouwbaarheid. Er moet rekening worden gehouden met allerlei
omstandigheden; tegenlicht, drukte, grote(re) afstand, schemer, regen etc.
Om het politiewerk beter te leren begrijpen krijg je een kijkje in de keuken!

Affiniteit met en kennis van AI vereist!                                                             1 student, 36 uur

Goed om te weten,  wanneer je wilt stagelopen bij de politie maakt een screening en het tekenen van een geheimhoudingsverklaring onderdeel uit van de sollicitatieprocedure

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar innovatiehuis.noord-nederland@politie.nl