3D BAG API

  • Afstuderen
  • Project Web Development (tweedejaars)
  • Stage
  • Staphorst

Site Productivity (Voorheen Buro De Haan)

De bouwsector van de toekomst

Om onze opdrachtgevers een goed beeld te geven van hun toekomstige bouwwerk maken we gebruik van diverse visualisatie technieken, waaronder game engines en WebGL. Om de omgevingen nog realistischer te maken en te kunnen plaatsen in de omgeving waar het bouwwerk gebouwd wordt, willen we ook de informatie uit 3D BAG visualiseren hierin.

Deze data wordt nu aangeboden door middel van tiles en GeoPackage (https://3dbag.nl/nl/download / https://docs.3dbag.nl/nl/delivery/gpkg/).

De data die hierin aangeboden wordt willen we ontsluiten via een API zodat deze vanuit onze visualisatie omgevingen getoond kan worden. Het opvragen van geometrische informatie zal naar alle waarschijnlijk gedaan worden op basis van coördinaten en een radius.

De output zal in een standaard formaat moeten zijn, bijvoorbeeld CityJSON.

Het visualiseren van de data in WebGL of game engine valt buiten scope van de opdracht. Deze opdracht heeft het aanleveren van data als kader.

Stack:

  • .Net 6
  • Hosting in Azure

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar h.nijboer@bdh.nl

To top