Optimalisatie bedrijfsprocessen

  • Afstuderen
  • Stage
  • Ommen

Website SDS Ommen Systemen en Projecten BV

Voor een goede beheersing en sturing van onze omzet en rendement om zo onze groeidoelstellingen te kunnen uitvoeren en te halen, is het nodig dat we onze processen gaan optimaliseren, automatiseren en digitaliseren. We willen in staat zijn deze bij te sturen op basis van relevante prestatie indicatoren. We realiseren dat we sterk uiteenlopende bedrijfsprocessen hebben die sterk kunnen verschillen doordat we enerzijds een handelsbedrijf annex adviesbedrijf zijn en anderzijds een dienstverlener en installateur. Door processen  eenduidig in kaart te brengen en te uniformiseren kunnen we dit gerichter delen met ons personeel, monteurs, dealers en eindklanten.  Tevens stelt de koppeling van relevante date aan de diverse processen ons in staat om eenvoudig en effectief informatie te delen, processen bij te sturen en op te schalen waar nodig.

Als we dit vertalen naar een aantal deelopdrachten dan moeten de volgende stappen gemaakt worden:

* Het inventariseren van onze bedrijfsprocessen om zo een nulmeting te maken (Brown paper onderzoek dateert van 2017)
* Het inventariseren van verspillers, het in kaart brengen van optimalisaties in tijd en in materiaal
* Ons magazijn en orderafwikkeling  digitaliseren en optimaliseren
* Het komen tot al dan niet geautomatiseerde en geoptimaliseerde processen
* Dat we inzicht krijgen wat relevante prestatie indicatoren kunnen zijn in de verschillende bedrijfsprocessen
* Dat we komen tot een dashboard met onze ki’s die breed uitgedragen worden in het bedrijf
* Dat we digitaal relevante informatie door de organisatie laten lopen zodat onze goederen zo optimaal mogelijk worden verwerkt en onze projecten zo optimaal mogelijk worden aangestuurd

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar harro@sdsommen.nl